wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
Komunikaty
12-03-2014

Na podstawie par. 24 ust. 2 pkt 2 Statutu Sołectwa Wysocko Wielkie oraz na podstawie Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 lutego 2014 r.

zwołuję zebranie sprawozdawczo-programowe
sołectwa Wysocko Wielkie

które odbędzie się w dniu 17 marca 2014r.
o godz....

11-03-2014

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 10 do 15 marca 2014r. u sołtysa można zapłacić podatek od nieruchomości.

 Ryszard Dymny

09-02-2014

Szanowni Państwo,

Nieuchronnie nadchodzi czas, kiedy podatnicy w naszym kraju zaczynają rozliczać się ze swoich dochodów za 2013 rok. Jest to również czas , w którym można w wymierny sposób pomóc osobie lub organizacji, która tej pomocy potrzebuje, poprzez przekazanie 1% swojego...

31-12-2013

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów z miejscowości Wysocko Wielkie obowiązujący w roku 2014r. Udostępniamy go tak późno, ponieważ dopiero dziś został dostarczony do Urzędu Gminy.

Dodatkowo przypominamy, że warunkiem odbioru odpadów od mieszkańców jest wystawienie...

29-12-2013

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Wysocku Wielkim

zaprasza wszystkich członków i sympatyków

na WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

05-11-2013

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 10 do 15 listopada 2013r. u sołtysa można zapłacić podatek od nieruchomości.

 Ryszard Dymny

16-09-2013

Na podstawie Statutu Sołectwa Wysocko Wielkie

zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE
które odbędzie się w dniu 24 września 2013r. (wtorek)
o godz. 18.00 na sali wiejskiej

celem omówienia i rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2014 rok
oraz omówienie spraw bieżących sołectwa.

więcej >>

05-09-2013

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 10 do 15 września 2013r. u sołtysa można zapłacić podatek od nieruchomości.

 Ryszard Dymny

15-08-2013

W dniu 13.08.2013r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Ostrów Wielkopolski zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Do tej pory, dla wszystkich gospodarstw domowych obowiązywała jedna stawka - 32 zł/m-c dla segregujących odpady, oraz 40 zł/m-c dla pozostałych. W myśl...

01-07-2013

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, to gmina została zobowiązana do zorganizowania odbioru śmieci na terenie wszystkich miejscowości. W przypadku naszej miejscowości śmieci będzie odbierała firma KOSZ, a wywóz odpadów...