wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
Zebranie Wiejskie 17.03.2014r.

Na podstawie par. 24 ust. 2 pkt 2 Statutu Sołectwa Wysocko Wielkie oraz na podstawie Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 lutego 2014 r.

zwołuję zebranie sprawozdawczo-programowe
sołectwa Wysocko Wielkie

które odbędzie się w dniu 17 marca 2014r.
o godz. 18.00 w sali GOK.

 

Sołtys
Ryszard Dymny

2014-03-12
Wprowadził: Wojciech Krawczyk