wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
OSP w Wysocku Wielkim po wyborach, 05.01.2014r.
W dniu 05.01.2014r. odbyły się wybory do władz naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
W wyniku wyborów i ukonstytuowania się władz naszej jednostki, do Zarząd OSP w Wysocku Wielkim wybrano:
 
Imię i nazwisko Funkcja
Walerian Florczyk prezes
Zygmunt Lubieniecki wiceprezes
Wojciech Krawczyk sekretarz
Paweł Tasarek skarbnik
Andrzej Kurek naczelnik
Marian Beker zastępca naczelnika
Sebastian Hajdziony zastępca naczelnika
Edward Matyśkiewicz gospodarz
Marek Krawczyk członek
 
W wyniku wyborów do organu kontrolnego jakim jest Komisja Rewizyjna wybrano:
 
Imię i nazwisko Funkcja
Bogusław Myciek przewodniczący
Edmund Janiak sekretarz
Stanisław Moś członek
 
 

 

2014-01-05
Wprowadził: Wojciech Krawczyk