wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
Podsumowanie Zebrania Wiejskiego, 24.09.2013r.

W dniu 24.09.2013r. o godzinie 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Wysocko Wielkie. Głównym tematem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2014r.

Po dyskusji oraz wysłuchaniu propozycji mieszkańców, Zebranie Wiejskie przyjęło propozycję Sołtysa i Rady Sołeckiej, aby przyszłoroczne środki przeznaczyć na budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Zebranie było także okazją dla mieszkańców, aby zgłosić swoje uwagi i problemy z którymi na co dzień borykają się mieszkając we Wysocku.

2013-09-26
Wojciech Krawczyk