wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
Harmonogram wywozu odpadów na 2013r. dla Wysocka Wielkiego, 01.07.2013

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, to gmina została zobowiązana do zorganizowania odbioru śmieci na terenie wszystkich miejscowości. W przypadku naszej miejscowości śmieci będzie odbierała firma KOSZ, a wywóz odpadów odbywał się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
 

Harmonogram wywozu odpadów 2013r
Miesiąc Odpady zmieszane Odpady segregowane - szkło Odpady segregowane - pozostałe
Lipiec 10, 24 13 18
Sierpień 07, 21 29 17
Wrzesień 04, 18 14 26
Październik 02, 16, 30 31 17
Listopad 13, 27 14 21
Grudzień 11, 21 12 19


Dodatkowo, od 1.07.2013r. w punkcie odbioru odpadów problemowych, zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Staroprzygodzkiej 121, w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00 będzie można pozbywać się odpadów zielonych, mebli i odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku tych ostatnich, bezpłatnie przyjmowane będą do limitu 1 m3 / rok.

 

2013-07-01
Wprowadził: Wojciech Krawczyk